सदस्यता योगदान

$50.00

Word Word Foundation को सबै सदस्य, तपाईंले कुन छनौट गर्नुभएको छनौट को बाहेक, हाम्रो त्रैमासिक पत्रिका, द वर्ड, र पर्सिवल किताबहरूमा एक 40% छुट प्राप्त गर्नुहुनेछ। यी वार्षिक रकमहरू हुन्।

अन्य सदस्यता विकल्पहरू हेर्नुहोस्

Continue Shopping