Word Foundation समर्थन गर्नुहोस्
तपाइँको योगदानले वर्ड फाउन्डेशनलाई विश्वका मानिसहरुका लागि पर्सिभल पुस्तकहरू उपलब्ध गराउने आफ्नो अभियान जारी राख्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं हेरोल्ड डब्ल्यू। पर्सिभलको मानवता सम्बन्धी विरासतको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ र यस प्रयासमा हामीलाई समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको चन्दाले हामीलाई उहाँको कार्यहरू ठूलो संख्यामा बाँड्न मद्दत गर्दछ। वर्ड फाउन्डेसन, ईंकमा सबै चन्दा कर छुट छ।


यदि तपाईं मेल द्वारा योगदान गर्न चाहानुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो:

Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
रोचेस्टर, NY 14617