सोच र भाग्य


हेरोल्ड डब्ल्यू पेरिकवल द्वारा
एक संक्षिप्त विवरण
जीवनमा तपाईलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ?

यदि तपाईंको उत्तर भनेको आफैलाई अझ अधिक बुझ्न र संसारमा हामी बाँच्ने संसार प्राप्त गर्न हो भने; यदि यो बुझ्न हामीले किन पृथ्वीमा छौं र मृत्यु पछि हामीलाई के पर्खनु हुन्छ? यदि यो जीवनको साँचो उद्देश्य जान्दछ भने, तपाईंको जीवन, सोच र भाग्य तपाईंलाई यी उत्तरहरू फेला पार्न मौका प्रदान गर्दछ र अरु धेरै । । ।


"पुस्तकले जीवनको उद्देश्य बताउँछ। त्यो उद्देश्य केवल यहाँ वा पछि यहाँ आनन्द पाउन को लागी छैन। न त यो "आत्मा" को एक आत्मा हो। जीवनको वास्तविक उद्देश्य, उद्देश्य जुन अर्थ र कारण दुवैको सन्तुष्ट हुनेछ, यो हो: यो कि हामी सबैको होशियार हुनु भन्दा उच्च डिग्री मा प्रगतिशील होशियार हुनेछ; त्यो, प्रकृति को सजग हो, र अंदर र यस भन्दा अगाडी प्रकृति। "HW, Percival