Word Word Foundation लाई सम्पर्क गर्नुहोस्
हामी तपाईंको जाँच, टिप्पणी र सुझावहरूको स्वागत गर्दछौं।

Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
रोचेस्टर, NY 14617

फोन: (585) 544-6790
फ्याक्स: (585) 544-6975
इमेल: logos@thewordfoundation.org